Agusta-Bell AB47J3 Ranger ( c/n 2118 ) I-EZIO. Mezzomerico (NO), April 2002.


_